Góc trao đổi

Hướng dẫn công bố chỉ tiêu thống kê lên web chỉ tiêu thống kê

Hướng dẫn công bố chỉ tiêu thống kê lên web chỉ tiêu thống kê

Nhập đầy đủ các thông tin công bố là Tiêu đề, lĩnh vực, nội dung công bố, ngày công bố, file mẫu và trạng thái công bố.
Lưu ý : File công bố là file PDF, file ảnh, đã được phê duyệt và có dấu đỏ. Dữ liệu trong file công bố đã có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê.
Nhấn nút Lưu để hoàn thành công bố.

Ý kiến bạn đọc

Trong trường hợp sở đã áp dụng chữ ký số thì có sử dụng được luôn không hay vẫn phải scan bản giấy có dấu đỏ - STNMT Thanh Hóa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa - 10/28/2015
Trả lời

Hiện nay chưa chính thức sử dụng chữ ký số cho các chỉ tiêu thống kê ngành TNMT
Tổng hợp ngành TNMT - 10/28/2015

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP