CÔNG BỐ BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • HỆ THỐNG ĐIỂM TỌA ĐỘ QUỐC GIA

  (2017)

 • CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ

  (2017)

 • HỆ THỐNG DỮ LIỆU ẢNH HÀNG KHÔNG

  (2017)

THÔNG TIN NGHIỆP VỤ

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị...

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị báo cáo

  (28/10/2015)

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

  (07/10/2015)

 • Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây...

  Việc thống kê, kiểm kê đất đai theo chuyên đề thực hiện trong cùng đợt thống kê, kiểm kê đất đai...

  (01/10/2015)

TÀI LIỆU VĂN BẢN BAN HÀNH

 • Công văn số 160/BTNMT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2018...

  Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban...

  (01/02/2018)

 • Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017...

  Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số...

  (22/01/2018)

 • Công văn số :120/BTNMT-KH. Báo cáo số liệu thống kê...

  Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2016, Bộ yêu cầu...

  (01/02/2017)

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hiệu

Ms Thanh

Liên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP