CÔNG BỐ BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • Tổng lượng khai thác sử dụng tài nguyên nước đã được...

  (2024)

 • Tổng số đơn, vụ việc về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo...

  (2024)

 • HỆ THỐNG ĐIỂM TRỌNG LỰC QUỐC GIA

  (2024)

THÔNG TIN NGHIỆP VỤ

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị...

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị báo cáo

  (28/10/2015)

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

  (07/10/2015)

 • Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây...

  Việc thống kê, kiểm kê đất đai theo chuyên đề thực hiện trong cùng đợt thống kê, kiểm kê đất đai...

  (01/10/2015)

TÀI LIỆU VĂN BẢN BAN HÀNH

 • Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài...

  Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 12 năm 2023 Quy...

  (15/12/2023)

 • Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài...

  Ngày 08 tháng 11 năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT Quy định...

  (08/11/2018)

 • Công văn số 160/BTNMT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2018...

  Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban...

  (01/02/2018)

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP