CÔNG BỐ BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • Hệ thống bản đồ địa hình đáy biển

  (2023)

 • Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp cả nước

  (2023)

 • Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp cả nước

  (2023)

THÔNG TIN NGHIỆP VỤ

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị...

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị báo cáo

  (28/10/2015)

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

  (07/10/2015)

 • Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây...

  Việc thống kê, kiểm kê đất đai theo chuyên đề thực hiện trong cùng đợt thống kê, kiểm kê đất đai...

  (01/10/2015)

TÀI LIỆU VĂN BẢN BAN HÀNH

 • Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài...

  Ngày 08 tháng 11 năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT Quy định...

  (08/11/2018)

 • Công văn số 160/BTNMT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2018...

  Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban...

  (01/02/2018)

 • Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017...

  Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số...

  (22/01/2018)

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP