Góc trao đổi

Quy định về import dữ liệu vào hệ thống chỉ tiêu

Quy định và một số lưu ý khi Import dữ liệu vào hệ thống chỉ tiêu

Khi thực hiện thao tác import dữ liệu vào hệ thống chỉ tiêu thống kê, người dùng cần lưu ý một số điều sau:
- Chuẩn hóa file import về định dạng chuẩn 
- Quy định số liệu dạng số sau dấu chấm là số thập phân.
- Tải lại file chuẩn hóa trên hệ thống, để nhập dữ liệu.

Ý kiến bạn đọc

Lưu ý khi danh mục của biểu mẫu thay đổi (VD như thay đổi về địa danh hành chính, Thay đổi về danh mục báo cáo ....) thì cần thực hiện chuẩn hóa lại file Excel từ máy chủ về trước khi nhập số liệu và import vào hệ thống)
Administrator - 10/29/2015
Trả lời
Xin lưu ý các anh chị khi sử dụng hệ thống CTTK. - Đối với các trường hợp danh mục dữ liệu có thay đổi (Sau khi quản trị thực hiện cấu hình lại mẫu báo cáo). Các anh chị sẽ tiến hành tải lại file đã chuẩn hóa từ hệ thống về -> Khi đó biểu mẫu mới có đầy đủ hết các danh mục cần cập nhật dữ liệu. - Trường hợp địa danh hành chính thay đổi (chia tách ....) cũng thực hiện tại lại như đối với trường hợp thay đổi danh mục. Chúc các anh chị sử dụng hiệu quả hệ thống báo cáo ./. Trân trọng
Nguyễn Văn Hiệu - 4/7/2016
Trả lời

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP