Danh sách tin đào tạo

Tiêu đề Ngày ban hành

Tập huấn hướng dẫn Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về...

Thực hiện Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013; Thông tư số...

29/12/2015

Tập huấn Hệ thống báo cáo trực tuyến chỉ tiêu thống kê ngành Tài...

Thực hiện Quyết định số 1716/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2013 của Bộ Tài nguyên...

28/12/2015

Trung tâm Lưu trữ và Thông tin TNMT tổ chức tập huấn chỉ tiêu thống kê...

Trung tâm Lưu trữ và Thông tin TNMT, đơn vị trực thuộc Cục CNTT đã tổ...

29/10/2015

Trung tâm Lưu trữ Thông tin TNMT - Cục Công nghệ thông tin phối hợp Sở...

Trung tâm Lưu trữ Thông tin TNMT - Cục Công nghệ thông tin phối hợp Sở...

09/10/2015

Cục Công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn tại Sở TNMT Thanh Hóa

Cục Công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn, đào tạo quản lý và sử...

28/12/2015

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP