Trung tâm Lưu trữ và Thông tin TNMT tổ chức tập huấn chỉ tiêu thống kê tại Sở khu vực phía Nam

Trung tâm Lưu trữ và Thông tin TNMT, đơn vị trực thuộc Cục CNTT đã tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường trong hai ngày, từ ngày 20/10/2015 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, số 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.

Theo nội dung công văn số 438/CNTT-LTTT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Cục Công nghệ thông tin (CNTT), gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường phía Nam, về việc tập huấn hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường (TNMT).
Trung tâm Lưu trữ và Thông tin TNMT, đơn vị trực thuộc Cục CNTT đã tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường trong hai ngày, từ ngày 20/10/2015 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, số 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.Tổ chức lớp đào tạo này là một trong các hoạt động được Trung tâm Lưu trữ và Thông tin TNMT thực hiện theo kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường theo quyết định số 1716/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lớp đào tạo bao gồm những nội dung sau:

- Giới thiệu quy trình, chế độ báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành TNMT theo các văn bản pháp quy như Quyết định 43 /2010/QĐ-TTg, Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT, Thông tư 29/2013/TT-BTNMT, Thông tư 02/2014/TT-BTNMT, Quyết định 15/2015/QĐ-TTg và một số văn bản liên quan khác...
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm trong công tác báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành TNMT.Đối tượng học viên là cán bộ, chuyên viên của các Sở TNMT được giao nhiệm vụ lập và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành TNMTBà Nguyễn Thị Chính Phương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thông tin tài nguyên môi trường - Cục Công nghệ thông tin, đã phát biểu khai mạc lớp đào tạoCác Sở TNMT TP. Hồ Chí Minh, Sở TNMT Bình Dương, Sở TNMT Bình Phước, Sở TNMT Trà Vinh, Sở TNMT Tây Ninh, Sở TNMT Sóc Trăng, Sở TNMT Đồng Tháp, Sở TNMT Tiền Giang...  đã cử cán bộ, chuyên viên tham dự, thực hành trên máy và có những đánh giá, nhận xét tích cực về chất lượng của lớp đào tạo, kỳ vọng việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo thống kê sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực trong ngành TNMT...
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015
Đức Dũng

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP