Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

NHIỆT ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0202.2/BTNMT 2019
2

SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÃ CẤP

0305/BTNMT 2019
3

TRỮ LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC NÒNG THIẾN NHIÊN ĐÃ CẤP PHÉP, KHAI THÁC VÀ CÒN LẠI PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG

0304.2/BTNMT 2019
4

TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN SẢN RẮN ĐÃ CẤP PHÉP, KHAI THÁC VÀ CÒN LẠI PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG

0304.1/BTNMT 2019
5

TRỮ LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG ĐÃ PHÊ DUYỆT PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG

0303.2/BTNMT 2019
6

TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN RẮN ĐÃ PHÊ DUYỆT PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG

0303.1/BTNMT 2019
7

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN DỰ TÍNH VÀ DỰ BÁO PHÂN THEO CÁC CẤP TÀI NGUYÊN

0302/BTNMT 2019
8

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN ĐƯỢC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

0301/BTNMT 2019
9

TỔNG LƯỢNG KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG CHÍNH

0206/BTNMT 2019
10

MỨC THAY ĐỔI TỔNG LƯỢNG NƯỚC MẶT MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG CHÍNH

0205/BTNMT 2019
11

MỨC THAY ĐỔI MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0204/BTNMT 2019
12

MỨC THAY ĐỔI MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0204/BTNMT 2019
13

TỔNG LƯỢNG NƯỚC MẶT MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG CHÍNH

0203/BTNMT 2019
14

ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0202.3/BTNMT 2019
15

MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0202.1/BTNMT 2019

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hiệu

Ms Thanh

Liên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP