Trung tâm Lưu trữ Thông tin TNMT - Cục Công nghệ thông tin phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn

Trung tâm Lưu trữ Thông tin TNMT - Cục Công nghệ thông tin phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn, đào tạo và hướng dẫn sử dụng thử nghiệm hệ thống phần mềm quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng.

Thực hiện thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ban hành ngày 09/10/2013, thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào các văn bản có liên quan, trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2015, tại thành phố Hạ Long, Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức lớp tập huấn, đào tạo và sử dụng thử nghiệm hệ thống phần mềm quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng nhằm vận hành, triển khai thử nghiệm phần mềm và các nghiệp vụ chuyên môn trong công tác báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá từ cơ sở để hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới.
Thành phần tham dự lớp tập huấn, đào tạo gồm có cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh như: Văn phòng sở, Thanh tra, phòng Quy hoạch kế hoạch Đất đai, phòng Đăng ký Đất đai, phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản và Khí tượng thủy văn, Chi cục Biển Hải đảo, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin…

Bà Nguyễn Thị Chính Phương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thông tin tài nguyên môi trường - Cục Công nghệ thông tin đã phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đào tạo
Ông Phạm Quang Đạm - Chánh văn phòng Sở TNMT Quảng Ninh đã tham dự và phát biểu
Với mục tiêu thúc đẩy nhanh, toàn diện và chất lượng cao hơn đối với công tác báo cáo thống kê trong ngành tài nguyên và môi trường, cán bộ và chuyên viên Trung tâm Lưu trữ và Thông tin TNMT - Cục Công nghệ thông tin đã trình bày, trao đổi và thảo luận những nội dung, chức năng nghiệp vụ trọng tâm gồm:
- Tổng hợp, phổ biến và lưu trữ thông tin báo cáo thống kê trong ngành Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng Internet
- Ứng dụng CNTT trong các khâu của quy trình thống kê nhằm thống nhất quản lý và công bố, chia sẻ thông tin thống kê theo quy định của pháp luật
- Cập nhật, lưu trữ và phát triển cơ sở dữ liệu thống kê dựa trên Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường;
- Thực hành các công cụ hỗ trợ cho quá trình quản lý báo cáo, thống kê tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường trong phạm vi ở Trung ương và địa phương trên môi trường mạng và đảm bảo công bố, chia sẻ thông tin thống kê, phổ biến kiến thức và đào tạo về thống kê;
- Tạo dựng một môi trường điện tử hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dễ dàng truy cập, khai thác, sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn, đào tạo đã nghiêm túc tập trung, theo dõi để nắm chắc các nội dung, đồng thời trao đổi, thảo luận, đánh giá, nhận xét và đề xuất sáng kiến, kinh nghiệm hữu hiệu trong quá trình triển khai nhiệm vụ báo cáo thống kê, ứng dụng CNTT góp phần hỗ trợ đắc lực đối với công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP