Thông tư ban hành Hệ thống Chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thứ trưởng Trần Quý Kiên về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường...

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 73/2017/TT-BTNMT về việc ban hành hệ thống Chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2013.

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP