Thực hiện Báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2017

Báo cáo số liệu thống kê ngành Tài nguyên và môi trường năm 2017 được thực hiện theo công văn số 160/BTNMT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Thứ trưởng Trần Quý Kiên...

Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành ; Thông tư số  02/2014/TT-BNTMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2017, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương lập báo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng danh mục, biểu mẫu, thời gian báo cáo đã được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTNMT trên Hệ thống quản lý, tổng hợp và cập nhật báo cáo chỉ tiêu thống kê (http://bctk.monre.gov.vn) và gửi bản số qua email về Bộ (qua vụ Kế hoạch và bộ phận hỗ trợ hệ thống CTTK support_thongke.monre.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo thống kê theo quy định. /.
Sử dụng Hệ thống quản lý, tổng hợp và cập nhật báo cáo chỉ tiêu thống kê trên môi trường mạng (http://bctk.monre.gov.vn) được thực hiện theo công văn số 120/CNTT-LTTT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP