Công văn số :5350/BTNMT-KH.

Báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2015

   Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành ; Thông tư số  02/2014/TT-BNTMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
   Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2015, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương lập báo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng danh mục, biểu mẫu báo cáo đã được quy định tại thông tư số 02/2014/TT-BNTMT  và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch) để tổng hợp, báo cáo thống kê theo quy định.

 

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP