Thực hiện Báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2016

Báo cáo số liệu thống kê ngành Tài nguyên và môi trường năm 2016 được thực hiện theo công văn số 120/BTNMT-KH ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển...

Để phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của ngành tài nguyên môi trường trong từng thời kỳ, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình ngành tài nguyên và môi trường. Thu thập, báo cáo số liệu thống kê đáp ứng nhu cầu thông tin, thống kê cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin về các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; biển và hải đảo.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2016, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương lập báo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng danh mục, biểu mẫu, thời gian báo cáo đã được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 trên Hệ thống quản lý, tổng hợp và cập nhật báo cáo chỉ tiêu thống kê (http://bctk.monre.gov.vn) và gửi bản số qua email về Bộ (qua vụ Kế hoạch và bộ phận hỗ trợ hệ thống CTTK support_thongke.monre.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo thống kê theo quy định. /.
Sử dụng Hệ thống quản lý, tổng hợp và cập nhật báo cáo chỉ tiêu thống kê trên môi trường mạng (http://bctk.monre.gov.vn) được thực hiện theo công văn số 120/CNTT-LTTT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP