Hội thảo tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế

Hội thảo tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế

Ngày 09/10/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK)  phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo về tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế.
Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo; Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và đại diện thống kê Bộ, ngành.
Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Ts. Tăng Văn Khiên, Chuyên gia tư vấn trong nước đã giới thiệu báo cáo tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế. Nội dung báo cáo gồm: (1) Thực trạng và sự cần thiết áp dụng phân loại thống kê quốc tế trong phổ biến thông tin; (2) Hệ thống các phân loại thống kê và việc áp dụng trong phổ biến thông tin thống kê; (3) Đề xuất việc áp dụng phân loại theo chuẩn quốc tế trong phổ biến; (4) Tổ chức triển khai và lộ trình thực hiện.
Hội thảo đã nghe hai bài phát biểu tham luận của đại biểu đại diện cho thống kê Bộ Tài chính và Thống kê Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự.
Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK cảm ơn chuyên gia tư vấn, các đại biểu tham dự Hội thảo và giao nhiệm vụ cho Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung báo cáo.Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo


Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT trình bày tại Hội thảo

Đại diện đại biểu tham dự trình bày tham luận tại Hội thảo
 

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP