Tập huấn hướng dẫn Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013; Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 07/10/2015 Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Về phía Cục Công nghệ Thông tin có Bà Nguyễn Thị Chính Phương Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thông tin Tài nguyên Môi trường; các cán bộ, chuyên viên tham gia giới thiệu hệ thống.
Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ có Lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, Chi cục, Đơn vị cùng tham dự lớp tập huấn.
Tại Hội nghị cán bộ của Trung tâm Lưu trữ và Thông tin tài nguyên môi trường, Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu và hướng dẫn chi tiết  Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng với mục tiêu giúp cho ngành TN và MT tỉnh Phú Thọ thực hiện và triển khai tốt hơn nhiệm vụ cập nhật các số liệu chỉ tiêu theo mẫu báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Hệ thống này áp dụng cho các lĩnh vực trong Quản lý Nhà nước như: Quản lý Đất đai, Quản lý Khoáng sản, Quản lý Môi trường, Quản lý Nước – KTTV, Đo đạc và Bản đồ và Thanh tra chuyên ngành…
Hy vọng rằng sau buổi tập huấn Ngành TN và MT tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng với Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013; Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 (Nguồn STNMT Phú Thọ)

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP