Tập huấn Hệ thống báo cáo trực tuyến chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ

Thực hiện Quyết định số 1716/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Xây dựng Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường, sau một thời gian xây dựng và thử nghiệm, ngày 21/10/2015 Cục Công nghệ thông tin phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức lớp Hướng dẫn Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ với thành phần tham dự là Lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách tổng hợp báo các của tất cả các đơn vị thuộc Sở.

 

Hướng dẫn Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành TNMT tại Sở TTNMT TP Cần Thơ
  Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe các chuyên gia của Cục Công nghệ thông tin giới thiệu quy trình, chế độ báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường theo quy định hiện hành gồm Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg, Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT, Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT, Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan khác; sau đó được các chuyên gia giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo thống kê các chỉ tiêu ngành Tài nguyên và Môi trường; Hệ thống này áp dụng cho các lĩnh vực Quản lý Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường như: Quản lý Đất đai, Quản lý Môi trường, Quản lý Khoáng sản, Nước – KTTV, Đo đạc và Bản đồ và Thanh tra chuyên ngành…
Trong thời gian tới, khi Hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường của Bộ chính thức đi vào hoạt động, tất cả các địa phương trên cả nước  định kỳ hàng năm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cập nhật các số liệu chỉ tiêu theo mẫu báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp theo đúng với Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013; Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường một cách nhanh chóng và thống nhất.
 

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP