Tìm kiếm thông tin nghiệp vụ


Lĩnh vực:     Cấp quản lý:     Năm:

Tiêu đề:

Tiêu đề Ngày thực hiện

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị báo cáo

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Đơn vị báo cáo

28/10/2015

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê tại sở

07/10/2015

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Việc thống kê, kiểm kê đất đai theo chuyên đề thực hiện trong cùng đợt thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ hoặc thực hiện theo đợt riêng được quy định tại các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/10/2015

Chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ TNMT thực hiện

Các chỉ tiêu quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg

01/10/2015

Hệ thống quản lý cập nhập và tổng hợp báo chỉ tiêu thống kê ngành TNMT

Hệ thống quản lý cập nhập và tổng hợp báo cáo chỉ tiêu thống kê

01/10/2015

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP