Góc trao đổi

Thực hiện thống kê kiểm kê đât đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày 2 tháng 8 năm 2007 Bộ trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường ký ban hành Thông tư số 08/2007/TT-TNMT Hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ trưởng bộ TNMT Mai Ái Trực đã ký ban hành TT số 08/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP