Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀN THÀNH, NGHIỆM THU, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1503/BTNMT 2017
2

GIÁM SÁT LẮNG ĐỌNG AXIT

0511/BTNMT 2017
3

SỐ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH

1301/BTNMT 2017
4

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẢ NƯỚC

0101.1/BTNMT 2017
5

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.2/BTNMT 2017
6

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.3/BTNMT 2017
7

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC CHIA THEO CÁC VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ

0101.4/BTNMT 2017
8

DIỆN TÍCH THIÊN ĐƯỢC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

0301/BTNMT 2017
9

TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN RẮN ĐÃ PHÊ DUYỆT PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG

0303.1/BTNMT 2017
10

TRỮ LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC NÓNG THIÊN NHIÊN ĐÃ PHÊ DUYỆT PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG

0303.2/BTNMT 2017
11

DANH MỤC KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA

0308/BTNMT 2017
12

SỐ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH

1302/BTNMT 2017
13

TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Cấp qua Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1401/BTNMT 2017
14

TỔNG HỢP CHI CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1402/BTNMT 2017
15

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1501/BTNMT 2017

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hiệu

Ms Thanh

Liên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP