Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

Tổng lượng khai thác sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép trên các lưu vực sông chính

0206-N/BTNMT 2024
2

Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người

0601-2N/BTNMT 2024
3

Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người

007.N/BCB-TNMT 2024
4

Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2023

1004.1-6T,N/BTNMT 2024
5

Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người

007.N/BCB-TNMT 2024
6

DANH MỤC KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN NHỎ LẺ

0306-N/BTNMT 2024
7

Tổng hợp tình hình tiếp dân năm 2023

1003-6T,N/BTNMT 2024
8

Danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

0308-N/BTNMT 2024
9

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN ĐƯỢC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

0301-N/BTNMT 2024
10

Danh mục khu vực có khoáng sản độc hại theo quy định của pháp luật

0310-N/BTNMT 2024
11

Số vụ việc về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc được giao được giải quyết năm 2023

1002-6T,N/BTNMT 2024
12

Tổng số đơn, vụ việc về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo năm 2023

1001-6T,N/BTNMT-2024 2024
13

HỆ THỐNG ĐIỂM TRỌNG LỰC QUỐC GIA

0703-N/BTNMT 2024
14

Diện tích được điều tra đánh giá Nước dưới đất

0201-N/BTNMT 2024
15

Hệ thống bản đồ địa hình đáy biển

0703/BTNMT 2023

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP