Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

GIÁM SÁT LẮNG ĐỌNG AXIT

0511/BTNMT 2016
2

KẾT QUẢ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH

0103/BTNMT 2016
3

TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT THEO BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Đối với đất sản xuất kinh...

0106.2b/BTNMT 2016
4

DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI HÓA CHIA THEO LOẠI HÌNH THOÁI HÓA

0107.2/BTNMT 2016
5

DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI HÓA CHIA THEO LOẠI ĐẤT

0107.1/BTNMT 2016
6

SỐ GIỜ NẮNG

0501.1/BTNMT 2016
7

LƯỢNG MƯA

0501.2/BTNMT 2016
8

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TƯƠNG ĐỐI TRUNG BÌNH

0501.3/BTNMT 2016
9

NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

0501.4/BTNMT 2016
10

TỐC ĐỘ GIÓ

0501.5/BTNMT 2016
11

MỨC THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH

0502/BTNMT 2016
12

MỨC THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA

0503/BTNMT 2016
13

MỰC NƯỚC BIỂN

0505/BTNMT 2016
14

MỨC THAY ĐỔI MỰC NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH

0506/BTNMT 2016
15

ĐỘ CAO VÀ HƯỚNG SÓNG

0507/BTNMT 2016

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hiệu

Ms Thanh

Liên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP