Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TƯƠNG ĐỐI TRUNG BÌNH

0501.3/BTNMT 2014
2

HÀM LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG CHÍNH (Vùng sông ảnh hưởng thủy triều)

0504.5/BTNMT 2014
3

MỰC NƯỚC BIỂN

0505/BTNMT 2014
4

MỨC THAY ĐỔI MỰC NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH

0506/BTNMT 2014
5

SỐ GIỜ NẮNG

0501.1/BTNMT 2014
6

LƯỢNG MƯA

0501.2/BTNMT 2014
7

ĐỘ CAO VÀ HƯỚNG SÓNG

0507/BTNMT 2014
8

SỐ CƠN BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

0508/BTNMT 2014
9

TỔNG LƯỢNG Ô ZÔN

0509/BTNMT 2014
10

CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ CỰC TÍM

0510/BTNMT 2014
11

GIÁM SÁT LẮNG ĐỌNG AXIT

0511/BTNMT 2014
12

LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

0512/BTNMT 2014
13

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.2/BTNMT 2014
14

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.3/BTNMT 2014
15

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC

0101.1/BTNMT 2014

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hiệu

Ms ThanhLiên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP