Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TƯƠNG ĐỐI TRUNG BÌNH

0501.3/BTNMT 2015
2

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỊA LÝ, TỰ NHIÊN - KINH TẾ Vùng: Đồng bằng sông Hồng

0101.5a/BTNMT 2015
3

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC CHIA THEO CÁC VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ

0101.4/BTNMT 2015
4

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.2/BTNMT 2015
5

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC

0101.1/BTNMT 2015
6

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.3/BTNMT 2015
7

SỐ CƠN BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

0508/BTNMT 2015
8

ĐỘ CAO HƯỚNG SÓNG

0507/BTNMT 2015
9

MỨC THAY ĐỔI MỰC NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH

0506/BTNMT 2015
10

MỰC NƯỚC BIỂN

0505/BTNMT 2015
11

MỨC THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA NĂM 2015

0503/BTNMT 2015
12

MỨC THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH

0502/BTNMT 2015
13

TỐC ĐỘ GIÓ

0501.5/BTNMT 2015
14

NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

0501.4/BTNMT 2015
15

LƯỢNG MƯA

0501.2/BTNMT 2015

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hiệu

Ms ThanhLiên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP