Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

Tổng lượng khai thác sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép trên các lưu vực sông chính

0206-N/BTNMT 2024
2

Tổng hợp số tổ chức, cá nhân có vi phạm qua thanh tra, kiểm tra năm 2023

1004.2-6T,N/BTNMT 2024
3

Hệ thống bản đồ địa hình quốc gia năm 2023

0704-N/BTNMT 2024
4

Hiện trạng sử dụng đất chia theo tỉnh, thành phố năm 2022

002.N/BCB-TNMT 2024
5

Biến động diện tích đất đai cả nước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

0102.1-N/BTNMT 2024
6

Biến động diện tích đất đai cả nước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

0102.1-N/BTNMT 2024
7

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng Đông Nam Bộ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

0101.5-N/BTNMT 2024
8

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2023

1101-N/BTNMT 2024
9

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng Tây Nguyên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

0101.5-N/BTNMT 2024
10

Tổng hợp tình hình tiếp dân năm 2023

1003-6T,N/BTNMT 2024
11

Danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

0308-N/BTNMT 2024
12

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN ĐƯỢC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

0301-N/BTNMT 2024
13

Danh mục khu vực có khoáng sản độc hại theo quy định của pháp luật

0310-N/BTNMT 2024
14

Số vụ việc về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc được giao được giải quyết năm 2023

1002-6T,N/BTNMT 2024
15

HỆ THỐNG ĐIỂM TRỌNG LỰC QUỐC GIA

0703-N/BTNMT 2024

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP