Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TƯƠNG ĐỐI TRUNG BÌNH

0501.3/BTNMT 2014
2

HÀM LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG CHÍNH (Vùng sông ảnh hưởng thủy triều)

0504.5/BTNMT 2014
3

MỰC NƯỚC BIỂN

0505/BTNMT 2014
4

MỨC THAY ĐỔI MỰC NƯỚC BIỂN TRUNG BÌNH

0506/BTNMT 2014
5

SỐ GIỜ NẮNG

0501.1/BTNMT 2014
6

LƯỢNG MƯA

0501.2/BTNMT 2014
7

ĐỘ CAO VÀ HƯỚNG SÓNG

0507/BTNMT 2014
8

SỐ CƠN BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

0508/BTNMT 2014
9

TỔNG LƯỢNG Ô ZÔN

0509/BTNMT 2014
10

CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ CỰC TÍM

0510/BTNMT 2014
11

GIÁM SÁT LẮNG ĐỌNG AXIT

0511/BTNMT 2014
12

LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

0512/BTNMT 2014
13

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.2/BTNMT 2014
14

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC

0101.3/BTNMT 2014
15

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC

0101.1/BTNMT 2014

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Thịnh                  Support

Mr Hiệu

Mr ThịnhLiên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP