Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Ngày 24/12/2014, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV & BĐKH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

Ngày 24/12/2014, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV & BĐKH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chúc mừng, biểu dương những thành tích và ghi nhận sự nỗ lực mà Cục KTTV & BĐKH đạt được trong năm qua. Nổi bật là hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KTTV và BĐKH đã có chuyển biến tốt. Đội ngũ cán bộ của Cục nhiệt tình, nhanh nhạy, sáng tạo đã từng bước khẳng định được vai trò, chức năng quản lý Nhà nước.
Theo đó, đối với công tác xây dựng thể chế, chính sách chiến lược, Cục đã đẩy mạnh và triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV & BĐKH  nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý Nhà nước như: hoàn thành dự thảo Luật KTTV; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định về Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Xây dựng và trình Bộ ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. Phối hợp với Tổng cục Môi trường xây dựng Chương 4: “Ứng phó với BĐKH” trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn, xây dựng dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM)…
Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với Trung tâm KTTV QG gia theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, các đợt không khí lạnh, diễn biến của các cơn bão để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo phòng, chống. Tập trung nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án, nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo thiên tai, ứng phó với BĐKH; Chủ động tham mưu, khẩn trương triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐKH, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015, Chương trình SP-RCC để tiếp tục vận động tài trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế: Chính phủ Đan Mạch, Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản...
Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chỉ đạo, năm 2015 Cục KTTV&BĐKH cần tập trung xây dựng được 07 nội dung. Đó là: Tiếp tục xây dựng các thể chế chính sách, trong đó tập trung vào xây dựng các nghị định quy định Luật KTTV; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát KTTV; kế hoạch triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách; xây dựng nhiệm vụ đàm phán quốc tế, trong đó phải chi tiết được nội dung chuẩn bị đàm phám, lực lượng đàm phán và nội dụng triển khai sau khi đàm phám; xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ; kế hoạch phát triển các hoạt động của dịch vụ công; xây dựng kế hoạch hợp tác với các đơn vị để thành lập các hội đồng, các văn phòng nhằm giải quyết công việc một cách nhanh, hiệu quả, bớt áp lực công việc trong điều kiện Cục còn thiếu nhân lực.
Cục trưởng Cục KTTV & BĐKH Nguyễn Văn Tuệ đã tiếp thu những ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Hồng Hà và nêu quyết tâm thực hiện tốt chỉ đạo của Thứ trưởng và lãnh đạo Bộ giao.
Trước đó, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục  KTTV & BĐKH  trình bày phương hướng hoạt động của Cục trong năm 2015. Theo đó, năm 2015 Cục tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là đối với nhiệm vụ xây dựng Luật KTTV; Triển khai các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp nhận nguồn tài trợ và sự phối hợp thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về KTTV & BĐKH... 
Linh Nga

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP